16 từ tiếng Anh về thịt


Dưới đây blogdiengio.com xin chia sẻ một số tố từ vựng chuyên về thức ăn giúp các bạn bổ sung thêm vốn kiến thức cho mình.