Hệ thống điện mặt trời tự làm

Mình dùng hệ thống này khi bị mất điện :))